Daha fazla içerik ↓

Schools & Colleges

UWC’nin 18 okulu zorlu, mücadeleci ve dönüşümsel eğitimi (challenging and transformational education) her yıl 9.500 öğrenciye sunar. Okullarımız 18 farklı ülke ve dört kıtada yer almaktadır.

Her okulun bulundukları konum, ülke, kültürel içerik ve topluluktan kaynaklanan farklı özellikleri vardır. Hepsini UWC yapan özellik ise dünya çevresindeki farklı kültürlerden gelen öğrencilerin birbiriyle yaşaması ve bu ortamdan birlikte öğrenerek eğitimin barış ve sürdürülebilirlik için hizmet etmesini sağlamaktır.

August 2022

No news stories have been added to this category yet.

18 Dünya çapındaki okullarımız