Daha fazla içerik ↓

UWC Seçim Süreci ve Gerekli Belgeler

Covid-19 Hakkında Bilgilendirme

Dünyamızı saran Covid-19 tehlikesi maalesef UWC dünyasınıda etkilemiştir.Kapanan sınırlar ve ülkeler arası seyahat trafiğine getirilen engeller neticesinde, öğrencilerimiz seçildikleri okullara ulaşımda zorluklar yaşasalar da 18 UWC okulumuz da halen açık olup eğitim yüzyüze ve online olarak devam etmektedir.

 

2022- 2024 Eğitim yılı UWC Seçim Süreci:

UWC Türkiye seçim sürecinin amacı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun ve akademik anlamda güçlü öğrencileri belirleyip UWC okullarına aday göstermektir.

  • Uluslararası ve kültürlerarası anlayış
  • Farklılıklara saygı
  • Kişisel sorumluluk ve doğruluk
  • Karşılıklı sorumluluk ve saygı
  • Şefkat ve hizmet
  • Doğaya saygı
  • İdealizm duygusu
  • Kişisel meydan okuma
  • Harekete geçme ve kişisel örnek

UWC Seçim Süreci 4 aşamadan oluşmaktadır.Aşağıda bu süreçler hakkında bütün bilgilendirmeler verilmiştir.

1-Başvuru Formu 

2-Akademik Sınav

3-Grup Oyunları

4-Birebir Mülakatlar

1-Başvuru Formu:

Adaylar  26 Kasım 2021- 12 Ocak 2022 tarihleri arasında sitemizin Başvuru Formu sekmesinde yer alan Başvuru Formununa linkten erişip,  doldurup UWC başvuru sürecini başlatırlar. Başvuru Formu 12 ocak 2022 saat 23.59 itibari  ile sitemizden otomatik olarak kalkacaktır.

Aday başvuru formunu yüklediği andan itibaren değerlendirme sürecine girer.

12 Ocak 2022-4 Şubat 2022 tarihleri arasında bütün değerlendirmeler tamamlanır ve başvurusu olumlu bulunan adaylara sınav davetiyesi gönderilir.(9 Şubat 2022)

Başvurusu olumsuz bulunan adaylara bilgilendirme yapılır ve bu aşamada bu adaylar UWC’ye katılma haklarını kaybetmiş sayılacaktır. (9 Şubat 2022)

2-UWC Sınavı Hakkında Bilgiler:

Pandemi sebebi ile UWC sınavı online olarak yapılacaktır.

UWC sınavı davetiye ile gerçekleşmektedir. Başvuru formunu doldurup, gönderen öğrencinin başvuru formunda doldurduğu bilgiler doğrultusunda başvuru formu ön elemesini geçip sınava davet edilip edilmeyeceğine komitemiz karar vermektedir.

Sınava davet edilen öğrenciler akademik yazılı sınava tabii olur.

Sınavda başarılı olamayan adaylara e-posta yolu ile bilgilendirme yapılır ve bu aşamada bu adaylar UWC’ye katılma haklarını kaybetmiş sayılacaktır. (9 Şubat 2022).KVKK kapsamında web sitemizde isim listesi yayınlanmamaktdır.

Sadece yazılı sınavı geçen öğrenciler birebir mülakat ve grup oyunlarına davet edilecektir.

Yazılı Sınav

 10. ve 11.sınıflar aynı sınava tabii olacaktır. Öğrencilerin bilgi birikimlerine ve  aynı zamanda UWC’ye kabul edildikleri takdirde karşılaşacakları akademik standartlara uygun sorular sorulacaktır.

Sınav, 10. ve 11. sınıflar için Türkçe – Matematik – İngilizce – Genel Kültür alanlarında çoktan seçmeli test şeklinde olacaktır.

Sınav dili Türkçedir. (Matematik – Genel Kültür – Türkçe testleri için)

Sınav süresi 90 dakikadır.

Sınav tarihi 12 Şubat 2021 Cumartesi saat 10:00’ dur.

Sınav online olarak yapılacaktır. Sınav kamera ile kaydedilecektir ve kopya çekilmesine karşı başka önlemler de alınmıştır. Kopya çekildiği tespit edilirse, öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

Öğrenci sınav için yanında kimlik bulundurmak zorundadır. Online uygulama üzerinden kamera ile kimlik kontrolü yapılacaktır.

Sınava davet edilen adaylara sınava katılım linki e-posta olarak gönderilecektir.

Lütfen bu bilgilendirmeler için spam klasörünüzü kontrol etmeyi unutmayınız. Bazen e-postalar spam klasörüne düşebiliyor.

Sınav sonuçları doğrultusunda en yüksek notu alan ilk 50 kişi sınavı geçmiş sayılacak ve seçim aşamalarının diğer süreçlerine davet edilecektir.

Yazılı sınavı geçemeyen öğrenciler bu aşamada UWC’ye katılma haklarını kaybetmiş sayılacaktır. 

Türk Milli Komitesinin 2017 yılında aldığı karar uyarınca aynı okuldan yapılan birden fazla başvurularda adayların hepsi sınavı geçseler dahi, aynı okuldan en yüksek notu alan en fazla 5 öğrenci sözlü sınava ve grup oyunlarına davet edilecektir.

Örnek: X lisesinden UWC’ye 15 öğrenci başvurmuş ve 15’i de ilk 50 öğrenci arasına girmişse, bu öğrencilerden sadece en yüksek notu alan ilk 5 öğrenci diğer seçim aşamalarına davet edilecektir.

Bu kararın sebebi UWC’nin temel ilkesi olan çeşitliliğe verilen önemdir.

Sınavı geçen aday öğrenciler aynı gün online olarak duygusal esneklik anketini dolduracaklardır.

Duygusal esneklik anketine katılım ile ilgili bilgilendirme, sınavı geçen adaylara e-posta olarak gönderilecektir. Duygusal esneklik anketine katılım zorunludur.

Duygusal refah, öğrencilerin bir UWC okulundaki yaşamın zorluklarına tüm yönleriyle tam olarak katılmalarına ve yüzleşmelerine izin verdiği için UWC deneyimi için temel bir ön koşuldur. Bu nedenle, UWC için öğrenci seçerken, duygusal refah üzerine düşünmeyi teşvik etme sorumluluğumuz vardır. Her adaydan, duygusal refah, güçlü yönler, zorluklar ve dayanıklılık üzerine derinlemesine düşünmeyi sağlayan çoktan seçmeli anketi doldurması istenecektir. Adaylardan duygusal esnekliklerini keşfetmeleri için okul psikologlarımızdan biriyle gizli bir konuşma yapmaları istenebilir (adaylar kendileri de bir konuşma isteyebilir).

Anket ve herhangi bir ek görüşme, değerlendirmenin bir parçasını oluşturmaz; bunlar yalnızca, öğrenci bir UWC'ye katılacaksa nasıl desteklenmesi gerektiğine karar vermek için gerekli olabilecek ek adımları bildirmek için kullanılır. Tamamlanan anket güvenli bir şekilde saklanacak ve artık ihtiyaç duyulmadığında silinecektir. Seçimlerden sonra, anketlerden elde edilen veriler UWC International tarafından kendi seçim süreçlerini geliştirmek amacıyla dahili olarak kullanılabilir. Bu şekilde yalnızca onay verilen anketlerden elde edilen veriler kullanılacaktır.

Sınavda Sorulan Soru Konuları:

Matematik: (Sınav dili Türkçe)

Bütün 9. sınıf müfredatına kapsayan matematik soruları.

Müfredat dışı matematiksel mantık (akıl oyunları)

Türkçe: (Sınav dili Türkçe)

Paragraf okuma ve okuduğunu anlama yeteneği,

Kelime, deyim bilgisi,

Mantık

İngilizce: (Sınav dili İngilizce)

Grammar

Vocabulary

Paragraph comprehension

Genel Kültür (Sınav dili Türkçe)

Genel Kültür soruları öğrencinin Türkiye tarihi, dünya tarihi, güncel ve önemli konular hakkındaki bilgisini ölçme amaçlı yapılmaktadır. Bu sınav ile ilgili hazırlanılabilecek herhangi bir test kitabı, başvuru kitabı yoktur. Tamamen öğrencinin şimdiye kadar ki hayatında, öğrendiklerine odaklanarak öğrencinin genel kültür birikimini ölçmeyi hedeflemektedir.

3-Grup Oyunları:

Sınavı geçen ve anketi dolduran aday öğrenciler 13 Şubat 2022 saat 10:00’da online grup oyunlarına davet edilecektir.

Grup oyunları ile ilgili bilgilendirme, sınavı geçen aday öğrencilere e-posta yolu ile yapılacaktır.

Sınavı geçen bütün adaylar toplu grup oyunlarına katılacaklardır.

Bu çalışmada aday öğrencilere toplu halde durum problemleri sorulabilir ve takım çalışması ile bu problemleri çözmeleri beklenebilir.

Bu çalışma ile öğrencilerin takım içindeki davranışları, etrafıyla etkileşimi, problem çözme yetenekleri test edilecektir.

Bahsi geçen problemler akademik değil yaşamsal problemlerdir.

4- Birebir Mülakatlar:

Birebir mülakatlar 19-20 Şubat 2022 tarihinde online olarak yapılacaktır. 

Belirlenen tarih ve zamanda online olmayan öğrenciler haklarını kaybedeceklerdir. (Teknik aksaklıklar için her zaman toleransımız vardır ve öğrencilere bu konuda elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışacağız.)

Seçim komitesi tarafından adaya, İngilizce ve/veya Türkçe sorular sorulacaktır. Bu sorular adayın ders bilgisini ölçmek amaçlı olmayıp tamamen adayı tanımaya ve adayın bilgi birikimini, özgüvenini, temsil yeteneğini vs. ölçmeye yöneliktir.

Başvuru Formu Doldurulurken Yüklenmesi gereken Belgeler:

Transkript: Geçen seneki notlarınızı gösteren tercihen İngilizce (Türkçe olması da problem teşkil etmemektedir) olarak okullarınızdan temin edebilirsiniz. Okulunuza gitmenize gerek yoktur. Bu belgeyi okullarınızdan e-posta olarak temin edebilirsiniz.

Okul yönetimi tarafından resmi onaylı (kaşeli ıslak imzalı) olması gerekmektedir.

Karne kabul etmediğimizi bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Yaş Kriteri Belgesi (opsiyonel)

Eğer yaşınız 1 Eylül 2004-1 Eylül 2006 aralığında değilse

AMA

1 Ocak 2004-31 Ağustos 2004 veya

2 Eylül 2006- 31 Aralık 2006 aralığında ise, başvuruda bulunabilirsiniz.

Başvuruda bulunmak için Yaş kriteri belgesini sisteme yüklemeniz beklenmektedir.

Yaşı belirtilen yaş aralığından (1 Eylül 2004-1 Eylül 2006) büyük veya küçük olan adayların seçildikleri takdirde kabulleri okulların inisiyatifindedir. Aday gösterilseniz bile okullar sizi kabul etmeyebilir. Yaş kriteri belgesi veliniz tarafından imzalanan, bunu anladığınızı ve onayladığınızı belirten bir belgedir. Yaş kriteri belgesi için tıklayınız. Lütfen bu belgeyi yazdırınız, velinize doldurtunuz ve sisteme yükleyiniz.

Not: Bu belge sadece yaşı belirtilen aralıkta (1 Eylül 2004-1 Eylül 2006) olmayan adaylar için geçerlidir. Yaş aralığı tutan adaylar bu belgeyi sisteme yüklemeleri gerekmemektedir.

 

Önemli Açıklamalar

Belirtilen tarih ve zamanda online olmayan adaylar sınava katılmamış sayılacaklardır. Sınav öncesi sınavın akışını test etme amaçlı bir deneme yapılacaktır. Deneme aşamasına katılım zorunludur. Deneme aşamasına katılmayıp sınavda teknik aksaklık yaşayan adayların sınavları geçersiz sayılabilir.

UWC Sınavı bir kez yapılacağı için, herhangi bir mazeret sebebi ile sınav tekrarı veya başka bir tarih isteği kabul edilemez.

Seçim süreci sonucunda bütün açık kontenjanlara 1 asil ve 1 yedek aday seçilecektir.

Seçilen adaylara seçim sonucunun açıklandığı tarihte e-posta yolu ile de bildirim yapılacaktır.

UWC’ye gitmeye hak kazan asil adaylar, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde kendilerine ayrılan kontenjanı kabul etmedikleri takdirde, açık kalan kontenjan yedek adaya teklif edilecektir.

UWC seçim süreci - UWC Sistemi ve diğer sorularınız için lütfen sitemizin “Başvuru” başlığı altında yer alan Sıkça Sorulan Sorular  bölümünü ziyaret ediniz.

Seçim Komitesinde UWCIO (UWC Uluslararası Londra Ofisi) yetkilileri, Milli Eğitim Bakanlığının yetkili uzmanları ve UWC Türkiye Derneğinde görevli eski mezunlar yer alabilir. Seçim komitesinde aynı zamanda UWC’ler ile uzun yıllardır ilişkide olan kendi alanlarında deneyimli profesyoneller de yer alabilir.

Seçim Komitesinin seçtiği adaylar, adayları yerleştirdiği kontenjan ve/veya burslar sorgulanamaz. Adaylar seçim sürecine katılmak sureti ile işbu kuralları ve seçim komitesinin verdiği her türlü kararı kabul ettiklerini beyan etmiş olurlar.

Başka ülkelerin dolduramadıkları ya da kabul etmedikleri kontenjan ve/veya burslar açıklanan başvuru dönemimden sonra, seçim esnasında ya da seçim yapılıp adaylar daha önce açıklanan kontenjan ve/veya burslara yerleştirildikten sonra ortaya çıkabilir. Bu durumda yeni ortaya çıkan kontenjan ve/veya burs için internet sitemizden duyuru yapılmaz.

Eğer bu durum başvuru dönemi bittikten sonra veya seçim esnasında meydana gelmişse, başvuruda bulunup seçime katılmaya hak kazanan adaylara, seçim günü sözlü olarak bildirilir ve başvuru formunda yer alan tercihleri ve adayın isteği doğrultusunda değiştirilebilir.

Eğer bu durum, seçim yapılıp adaylar daha önce açıklanan kontenjan ve/veya burslara yerleştirildikten sonra ortaya çıkmışsa, yeni ortaya çıkan kontenjan ve/veya burs için internet sitemizden duyuru yapılmaz ve tekrar seçim yapılmaz. Bu durumda, seçime katılmış, başarılı olmuş ama kontenjan veya burs eksikliğinden dolayı gitmeye hak kazanamamış öğrenci ile iletişime geçilir ve öğrenciye yeni çıkan kontenjan ve/veya burs teklif edilir.

Bu durum sık karşılaştığımız bir durum olmamakla beraber ülkemizin temsili ve öğrencilerimizin geleceği açısından bir fırsat teşkil etmektedir. Bu nedenle, Seçim Komitesince, değerlendirilmesine yönelik karar alınmıştır.

UWC Türkiye Milli Komitesi Başvuru Şekli / Sınav / Mülakat ve genel olarak seçim sürecinde ve tarihlerinde  değişikliğe yapma hakkını saklı tutar.

Pandemi sürecinin ülkemize getireceği kısıtlama ve engellemeler neticesi ile gerekli düzenlemeleri toplum sağlığına en uygun biçimde yapmaya çalışacağız.

Lütfen  uwcturkiye instagram hesabımızı  takip etmeye devam edin.

 

Kişilik haklarının korunması kapsamında sınav sonuçları ve UWC'lere aday göstereceğimiz öğrencilerin isim listeleri web sitemizde ilan edilmeyecek, yer teklif edemeyeceğimiz öğrencilere ayrıca bir bilgilendirme yapılmayacaktır. Teklif sunulan öğrencilere UWC Türk Milli Komitesi tarafından telefon ve/veya e-mail yoluyla direk olarak ulaşılacaktır.