Daha fazla içerik ↓

UWC Sınavı ve Gerekli Belgeler

Covid-19 Hakkında Bilgilendirme

Dünyamızı saran Covid-19 tehlikesi maalesef UWC dünyasınıda etkilemiştir.Kapanan sınırlar ve ülkeler arası seyahat trafiğine getirilen engeller neticesinde, öğrencilerimiz seçildikleri okullara ulaşımda zorluklar yaşasalar da 18 UWC okulumuz da halen açık olup eğitim yüzyüze ve online olarak devam etmektedir.

2021-2023 eğitim öğretim dönemi için normal dönemde Ekim ayında UWC Uluslararası Ofisi tarafından Türk Milli Komitesine ulaştırılan burs ve kontenjanların duyurusu şimdilik Aralık 2020 ayına ertelenmiştir.

Türk Milli Komitesi olarak burs ve kontenjanlar tarafımıza bildirildiği andan itibaren web sitemiz üzerinden gerekli açıklamayı yapacağız.Bunun için kesin bir tarih verememekle beraber Aralık ayının başından itibaren gerekli duyuruları yapmayı ümit ediyoruz.

Seçimlerin tarihi ve şekli de maalesef henüz netleşmemiştir.Pandemi sürecinin ülkemize getireceği ksıtlama ve engellemeler neticesi ile gerekli düzenlemeleri toplum sağlığına en uygun biçimde yapmaya çalışacağız.

Lütfen sitemizin duyurular sayfasını ve  uwcturkiye instagram hesabımızı  takip etmeye devam edin.

 

 

Aşağıdaki açıklamalar geçmiş uygulamalarımız hakkında bilgi vermek için bırakılmıştır.Pandemi sürecinde tasarlanacak sınav henüz netleşmemiştir.

UWC Sınavı Hakkında Bilgiler:

UWC sınavına davetiye ile gerçekleşmektedir. Başvuru formunu doldurup gönderen öğrencinin başvuru formunda doldurduğu bilgiler doğrultusunda sınava davet edilip edilmeyeceğine komitemiz karar vermektedir.

Sınava davet edilen öğrenciler  Sözlü  ve Yazılı  Sınav'a tabii olurlar.

Sadece Yazılı sınavı geçen öğrenciler Sözlü Sınava davet edilecektir.

Yazılı Sınav

Sınav 10. ve 11 .sınıflara aynı yapılacaktır ama öğrencilerin bilgi birikimlerine ve  aynı zamanda UWC ye kabul edildikleri takdirde karşılaşacakları akademik standartlara uygun sorular sorulacaktır.

Sınav, 10. sınıf ve 11 . sınıflar için Türkçe –Matematik –İngilizce-Genel Kültür,  çoktan seçmeli test  şeklinde olacaktır.

Sınav dili Türkçedir. (Matematik- Genel Kültür- Türkçe testleri için)

Genel Kültür soruları öğrencilerin Türkiye tarihi , dünya tarihi , güncel ve önemli  konular hakkındaki bilgisini ölçme amaçlı yapılmaktadır. Bu  sınav ile ilgili hazırlanılabilecek herhangi bir test kitabı, başvuru kitabı yoktur. Tamamen öğrencinin şimdiye kadar ki hayatında, öğrendiklerine odaklanan genel kültür birikimini ölçmeyi hedeflemektedir.

Sınav süresi 90 dakikadır.

Sınav tarihi  2  Şubat 2020 Pazar saat 14:00 tür

Sınav İstanbul'da ve kısıtlı bir kontenjan için Ankara ve Mersin'de eş zamanlı olarak  yapılacaktır.

Sınav merkezi  bilgileri sitemizde paylaşılacaktır.

Sınav yeri olarak seçilen merkezler/okullar bize sadece sınav yeri için ev sahipliği yapmaktadır. Derneğimiz ve Seçim Komitesi ile  hiçbir ilişkisi yoktur. Sınav ile ilgili sorularınız için lütfen bu merkezlere BAŞVURMAYINIZ.

Sorularınız için info@tr.uwc.org adresinden yardımcı olmaktayız.

Sınav sonuçları doğrultusunda en yüksek notu alan ilk 40 kişi 8-9 Şubat 2020 Cumartesi ve Pazar İstanbul'da yapılacak olan mülakat ve toplu oyun gruplarına davet edilecektir. Bu mülakat ve oyun grupları ile ilgili açıklama, sınavı geçen öğrencilere email yolu ile bildirilecektir.

Yazılı sınavı geçemeyen öğrenciler bu aşmada UWC ye katılma haklarını kaybetmiş sayılacaklardır 

Türk Milli Komitesinin 2017 yılında aldığı karar uyarınca aynı okuldan yapılan birden fazla başvurularda adayların hepsi sınavı geçseler dahi, aynı okuldan en yüksek notu alan en fazla 5 öğrenci sözlü sınava davet edilecektir.

Örnek : X lisesinden UWC’ye 15  öğrenci başvurmuş ve 15’ide ilk 40 öğrenci arasına girmişse, bu öğrencilerden sadece en yüksek notu alan ilk 5 öğrenci mülakata davet edilecektir.

Bu kararın sebebi UWC’nin temel ilkesi olan çeşitliliğe verilen önemdir.

 

Sözlü Sınav

Sözlü Sınav  8-9 Şubat 2020 tarihinde  yapılacaktır. 

Yazılı Sınavı geçip Sözlü Sınava davet edilen öğrencilerden İstanbul dışında ikamet eden öğrencilerin uzaklık gözönünde bulundrularak ilk gün,

İstanbul ve çevre illerde ikamet eden öğrencilerin sözlü sınavı herhangi bir özel durum belirtilmediği takdirde 9 şubat 2020 Pazar  günü yapılacaktır. 

Belirlenen tarih ve zamanda sınav yerinde olmayan öğrencileri haklarını kaybedeceklerdir.

 Sözlü Sınavı 2 aşamada gerçekleşecektir.

1. Aşama

Toplu grup oyunu

Sınavı geçip sözlü sınava katılmaya hak kazanan bütün adaylar toplu grup oyununa katılacaklardır.

Oyun, 8 Şubat 2020 cumartesi günü  yapılmaktadır.

Bu çalışmada aday öğrencilere toplu halde bir durum problemi sorulacak ve takım çalışması ile bu problemi çözmeleri beklenecektir.

Bu çalışma ile takım içindeki davranışları, etrafıyla etkileşimi, problem çözme yetenekleri test edilecektir.

Bahsi geçen problem akademik bir problem değil yaşamsal bir problemdir.

2. Aşama

Birebir mülakat şeklinde yapılmaktadır.

Seçim komitesi tarafından adaya, İngilizce ve/veya Türkçe sorular sorulacaktır. Bu sorular adayın ders bilgisini ölçmek amaçlı olmayıp tamamen adayı tanımaya ve bilgi birikimini, özgüvenini, temsil yeteneğini vs. ölçmeye yöneliktir.

Başvuru Formu Doldurulurken Yüklenmesi gereken Belgeler

Transkript : Bu belgeyi 1 Ocak 2020 tarihine kadar temin edemiyorsanız .Başvuru esanasında yüklemek zorunda değilsiniz. Sınava gelirken yanınızda getirebilirsiniz.

10.sınıflar için

9.sınıf ve 10.sınıf ilk dönem notlarını gösteren resmi transkript belgesi

11.sınflar için

10.sınıf ve 11.sınıf ilk dönem notlarını gösteren resmi transkript belgesi

Veli Kabul Formu

Yaş Kriteri Belgesi (opsiyonel)

 

Sınava Gelirken Getirilmesi Gereken Belgeler

Şeffaf poşet dosya içinde

  • A-4 kağıda  aynı sayfa üzerine basılmış aday öğrencinin Nüfus Kağıdının fotokopisi (şeffaf dosyanın ön yüzüne yerleştirilmelidir)
  •  Aday öğrencinin geçen seneki ve bu sene ilk dönem notlarını belgeleyen (tercihen İngilizce olarak hazırlanmış) okul yönetimi tarafından  resmi onaylı (kaşeli ıslak imzalı)Transkript Belgesi (bu belge öğrenciye iade edilmeyecektir)
  • Veli Kabul Formu  (Veli Kabul Formunun her sayfasının öğrenci velisi tarafından ıslak imza ile imzalanmış olması gerekmektedir.)  Veli Kabul formu için tıklayınız
  • Aday öğrenci sınav ve evraklarını teslim aşamasında Nüfus Kağıdının aslını UWC yetkilisine göstermek durumundadır.
  • Yaş kriteri tutmayan adaylar için  Yaş Kriteri Belgesi
  • 2 Kurşun kalem ve yumuşak bir silgi

Bu belgeler öncelikle başvuru formunun doldurulduğu sisteme yüklenir (www.uwcfuidreview.com) ve komitemiz tarafından sistem üstünden sınav kriterlerinin yerine getirildiğinin tespiti için incelenir.Belgelerin asılları sınava davet edilen bütün adaylar tarafından sınav yerine getirilir.Sınava  kimlik kontolü ile girilir. Sınavı geçip mülakata katılmaya hak kazanan adayların belgelerinin asılları  mülakat öncesi tekrar incelenir.Sınavı geçemeyen adaylar belgeleri ile birlikte sınav yerini terk ederler.Mülakat sonucunda UWC de okumaya hak kazanan ve önerilen kontenjanı kabul eden adayların evrakları saklanır, mülakat katılıp kazanamayan adayların  evrakları  tarafımızca imha edilir.

Veli Kabul Formu ile ilgili açıklama:

Sınava katılan bütün adaylar Veli Kabul Formunu ıslak imzalı olarak yanlarında getirmekle yükümlüdürler.

Bu belge her ne kadar sınava katılan bütün adaylardan istense de,  aslında sadece sınavı ve mülakatı geçip tarafımızdan önerilen kontenjanı kabul eden adaylar için gereklidir.

Sınavı geçemeyen adayların bütün belgeleri ve Veli Kabul Formları tarafımızca imha edilecektir.

Sınavı geçip, mülakatı geçemeyen ve kontenjan teklif edilmeyen adayların Veli Kabul Formları tarafımızca imha edilecektir ve hiçbir mali yükümlülüğü yoktur.

Sınavı ve mülakatı geçip kendisine teklif edilen kontenjanı kabul eden adayların Veli Kabul Formları öğrenci UWC'de okuduğu sürece tarafımzca saklanmaktadır.Öğrenci mezun olduktan sonra tarafımızca imha edilir.

Önemli Açıklamalar

Ön eleme sınavını  geçen İstanbul dışından, uzak bölgelerden gelen adayların 8-9 Şubat 2020'de  İstanbul'da olmaları beklenmektedir.

Ön eleme sınavını geçen İstanbul ve çevre illerden, gelen adayların ilk yazılı haftası ve ikinci sözlü haftası  her iki günde de İstanbul'da olmaları beklenmektedir.(1-2 Şubat 2020 ve 8-9 Şubat 2020)

Belirtilen  tarih ve zamanda sınav yerinde olmayan adaylar sınava katılmamış sayılacaklardır.

Aday öğrencilerin İstanbul’da ki sınav yerine  geliş-dönüş ve diğer her türlü masrafları kendilerine aittir.

UWC Sınavı bir kez yapılacağı için, herhangi bir mazeret sebebi ile sınav tekrarı veya başka bir tarih isteği kabul edilemez.

Sınav sonucunda bütün açık kontenjanlara 1 asil ve 1 yedek aday seçilecektir.

Seçilen adaylara sınav sonucunun açıklandığı tarihte  e-posta yolu ile de bildirim yapılacaktır.

UWC ye gitmeye hak kazan asil adaylar, bildirimin yapıldığı  tarihten itibaren  5 gün içerisinde ayrılan kontenjanı kabul etmedikleri takdirde, açık kalan kontenjan yedek adaya teklif edilecektir.

UWC Sınavı - UWC Sistemi ve diğer sorularınız için lütfen sitemizin Başvuru başlığı altında yer alan Sıkça Sorulan Sorular–  bölümünü ziyaret ediniz.

Seçim Komitesinde UWCIO (UWC Uluslararası Londra Ofisi ) yetkilileri, Milli Eğitim Bakanlığının yetkili uzmanları ve UWC Türkiye Derneğinde görevli eski mezunlar yer alabilir. Seçim komitesinde aynı zamanda UWC’ler ile uzun yıllardır ilişkide olan kendi alanlarında deneyimli profesyoneller de yer alabilir.

Seçim Komitesinin seçtiği adaylar, adayları yerleştirdiği kontenjan ve/veya burslar sorgulanamaz. Adaylar sınava katılmak sureti ile işbu kuralları ve seçim komitesinin verdiği her türlü kararı kabul ettiklerini beyan etmiş olurlar.

Başka ülkelerin dolduramadıkları yada kabul etmedikleri kontenjan ve/veya burslar açıklanan başvuru dönemimden sonra, seçim esnasında yada seçim yapılıp adaylar daha önce açıklanan kontenjan ve/veya burslara yerleştirildikten sonra ortaya çıkabilir. Bu durumda yeni ortaya çıkan kontenjan ve/ veya burs için Web sitesinden duyuru yapılmaz.

Eğer  bu durum başvuru dönemi bittikten sonra veya seçim esnasında meydana gelmişse, başvuruda bulunup seçime katılmaya hak kazanan ve seçime çağrılan adaylara, seçim günü sözlü olarak bildirilir ve  başvuru formunda yer alan tercih sıralamaları adayın isteği doğrultusunda değiştirilebilir.

Eğer bu durum, seçim  yapılıp adaylar daha önce açıklanan kontenjan ve/veya burslara yerleştirildikten sonra ortaya çıkmışsa, yeni ortaya çıkan kontenjan ve/ veya burs için Web sitesinden duyuru yapılmaz ve tekrar seçim yapılmaz. Bu durumda, seçime katılmış, başarılı olmuş ama kontenjan veya burs eksikliğinden dolayı gitmeye hak kazanamamış öğrenci ile iletişime geçilir ve  öğrenciye yeni çıkan kontenjan ve/veya burs teklif edilir.

Bu durum sık karşılaştığımız bir durum olmamakla beraber ülkemizin temsili ve öğrencilerimizin geleceği açısından bir fırsat teşkil etmektedir. Bu nedenle, Seçim Komitesince, değerlendirilmesine yönelik karar alınmıştır.

Seçim Komitesi seçim şeklinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

UWC Türkiye Milli Komitesi Başvuru Şekli-  Sınav - Mülakat düzenlemelerinde değişikliğe gitme hakkına sahiptir.

 

Kişilik haklarının korunması kapsamında sınav sonuçları ve UWC'lere aday göstereceğimiz öğrencilerin isim listeleri web sitemizde ilan edilmeyecek, yer teklif edemeyeceğimiz öğrencilere ayrıca bir bilgilendirme yapılmayacaktır. Teklif sunulan öğrencilere UWC Türk Milli Komitesi tarafından telefon  ve/veya e-mail yoluyla direk olarak ulaşılacaktır.