Daha fazla içerik ↓

Tarihçe

Türkiye’den UWC’lere öğrenci gönderilmesine 1960’lı yıllarda başlamıştır. Bu yıllarda Türkiye’de aktif bir Milli Komite olmadığı için, sadece öğrenci seçimleri ve yerleştirilmesi ,UWC Uluslararası büro'nun (UWC-International Office) verdiği yetkiye istinaden, Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan bir komite tarafından yapılmıştır.

1991 yılından itibaren Türkiye'de, özellikle İstanbul'da yerleşik mezunlar, düzenli olarak kendi aralarında tanışma toplantıları düzenlediler. Bu toplantılarda her zaman öne çıkan en önemli istek diğer ülkelerdeki gibi bir Milli Komite (National Committee ) kurulması idi.

Bu sistemi ülkemize daha sağlıklı uyarlamak ve resmileştirmek amacı ile İstanbul'da yerleşik mezunlar 2003 yılında Birleşik Dünya Kolejleri Mezunları ve Dostları Derneği'ni kurdular. Bu dernek aracılığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ve UWC ile iletişime geçip, Milli Komite statüsü elde etmek amacı ile çalışmalarına başladılar.

2011 yılından itibaren  Milli Eğitim Bakanlığı, UWCIO ve Birleşik Dünya Kolejleri Mezunları ve Dostları Derneği olarak 3'lü bir seçim komitesi oluşturuldu.

2011-2020 yılları arasında tam burslu, kısmi burslu ve burssuz olarak 137 öğrenci UWC’ler de okumaya hak kazanmıştır.