Daha fazla içerik ↓

UWC Nedir

UWC (United World Colleges-Birleşik Dünya Kolejleri) barış içinde ve sürdürülebilir bir gelecek için, insanları, milletleri ve kültürleri birleştiren uluslararası bir eğitim hareketidir.          

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

UWC’nin değerler sisteminin merkezindeki anlayış, farklı deneyim geçmişine, farklı kültürlere  sahip genç insanları, insanlığın ortak değerlerini paylaşmak adına, cesurca adım atma, liderlik özverisi edinme ve  kişisel örnek oluşturmak için, eğitim yoluyla harekete geçirmektir.Bunu başarabilmek için, bütün dünyadaki UWC okullarında, farklılıkları özenle seçilmiş, değişik kültürlerden gelen genç insanlara,  UWC’nin ana değerleri çerçevesinde, dünyaya artı değer katan bir birey olmak adına ilham verebilecek, mücadeleci ve dönüşümsel bir eğitim tecrübesi verilmektedir. UWC değerleri şöyle sıralanabilir:

●Uluslararası ve kültürlerarası anlayış

●Farklılıklara saygı

●Kişisel sorumluluk ve doğruluk

●Karşılıklı sorumluluk ve saygı

●Şefkat ve hizmet

●Doğaya saygı

●İdealizm duygusu

●Kişisel meydan okuma

●Harekete geçme ve kişisel örnek

Bugün, UWC’nin dört kıtada 18 okulu bulunmaktadır. Bu okulların çoğunluğu  16-19 yaş grubuna odaklanmıştır. Bunun sebebi, bu yaş grubundaki genç insanların enerji ve idealizmi, hayat boyu sürebilecek empati, sorumluluk ve bu yolda mücadeleye devam etmeye, yönlendirmeye uygun bir zaman dili olmasıdır.

UWC okulları resmi olarak IB (International Baccalaureate) müfredatını takip ederler. IB‘nin oluşturulmasında önemli yere sahip olan UWC eğitiminde, aynı zamanda, deneyimsel öğrenme, toplum hizmeti ve açık hava aktivitelerinin önemi vurgulanmaktadır.

UWC öğrencileri, 155 ülkede Milli Komite sistemi üzerinden seçilirler. Bu Milli Komiteler, her ülkede yalnızca bir tanedir. Seçim öğrencinin  UWC’ye uygunluğu ve yeterliliğine  göre belirlenir. UWC görüşüne göre eğitim, öğrencilerin sosyo-ekonomik durumlarından bağımsız olmalıdır. Bu yüzden öğrencilerin %70’i IB diploma süreçlerinde ihtiyaçları doğrultusunda tam burs veya kısmı burs almaktadırlar.

Ayrıca UWC, eğitim deneyimlerini daha fazla genç insana ulaşılabilir kılmak için, 18 UWC okulunun kampüsünde ve çeşitli ülkelerde  yaz okulu eğitim programları da sunar.

UWC, insanları hayat boyu sosyal sorumluluğa teşvik etmektedir. Şu ana kadar 60,000’den fazla mezunu ile birlikte yerel, ulusal ve uluslararası bir değişime inanıp, bu çerçevede harekete geçmiş ve geçmektedir.