Daha fazla içerik ↓

UWC Eğitim Modelleri ve İlkeleri

 

İçimizde bildiğimizden daha fazlası var, eğer  bunu görebilirsek; belki de, hayatımızın geri kalanı için daha azı ile yetinmeyeceğiz.

Kurt Hahn

United World College’in (UWC) özgün eğitim modelinin merkezinde, bilinçli olarak tasarlanmış  çeşitlilik vardır. Bu her UWC için önemli bir birleşendir.

Öğrenciler çeşitlilik ve farklılık içeren bu eğitimle hem zihinlerini ve benlik algılarını geliştirme, hem de uluslararası boyutta tanınmış bir eğitim tecrübesi elde etme fırsatını yakalamış olurlar.

Biz, öğrencilerin, değişimin mümkün olduğunu keşfetmesine yardımcı oluyoruz.

Kişisel örnek oluşturarak , cesurca adım atarak ve liderlik özverisi  ile dünyayı değiştirmeye katkı sağlayacaklarını öğreniyorlar.

Biz genç insanların kendi entelektüel, manevi, estetik, duygusal, sosyal, ruhsal, ve fiziksel potansiyellerine ulaşmasını destekliyoruz.

Öğrencilerin öğrenmesine rehberlik yapan yedi prensibimiz, bireyleri yalnızca bir yönde değil, bir bütün olarak eğitme kararlılığımızı temsil ediyor. Bu prensipler temel amacımız olan barış, sürdürülebilirlik ve sosyal adalet mücadelesini vurgulamaktadır.

  1. Eğitim kültürel çeşitliliği olan bir toplulukta gerçekleşmelidir. Öğrenciler, insanlar arasındaki değişik gerginliklerin yaşandığı farklı bölgeler ve sosyal gruplanmalar arasından seçilmelidir.
  2. Eğitim kültürlerarası anlayış ve başka kültürlere karşı ilgiyi gerektirir. Bu eğitim, paylaşılan hayat tecrübeleriyle, işbirliğiyle ve ortak yaşam ile sağlanabilir. Aynı zamanda küresel sorunlarla ilgilenmeyi ve bunlar hakkında konuşarak  barış arayışını barındırır.
  3. Fiziksel olarak formda olmak ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, insanın dengeli bir şekilde gelişiminin en önemli parçasıdır. Sağlıksız hayat tarzı insanın potansiyelini sınırlar.
  4. Toplumsal etkileşim okulun ana unsurudur. Bu etkileşimin en verimli seviyeye ulaşması için, tüm okul üyelerinin tam ve aktif katılımı gerekmektedir.
  5. Öğrenciler sürdürülebilirlik için hem kurumsal hem de kişisel olarak harekete geçebilmelidir.
  6. Öğrencilere, kendi kişisel girişimlerini, kişisel disiplinlerini ve sorumluluklarını, risk yönetimlerini deneyimleyebilmek ve zorluklarla başa çıkabilmelerine olanak sağlamak için fırsatlar sunulmalıdır. Bunun için gerekli olduğu durumlarda bir yetişkinin gözetimi ve desteği sağlanmalıdır.
  7. Bireylerin kendilerine has yetenek ve becerileri tanınmalıdır. UWC ve programları, öğrencilerin potansiyellerini geliştirmelerine yardımcı olmalıdır.

Tüm UWC okullarımız, aynı UWC misyon ve değerlerini taşırlar ama hepsi birbirinden farklıdır ve belirgin yerel ve bölgesel kimlikleri de barındırırlar. UWC eğitim modeli tüm okullarımızda aynıdır. UWC yalnızca bir müfredat sunmayıp UWC’nin eşsiz eğitim yaklaşımına odaklanır.