Daha fazla içerik ↓

Ne Yapıyoruz

Milli Komite nedir?

1970‘li yıllardan itibaren UWC’yi değişik ülkelerde temsil etmek ve okullara öğrenci seçmek için dünya çapında Milli Komiteler kurulmaya başlanmıştır. Bu kavram tamamen UWC’nin uyguladığı, dünyada eşi benzeri olmayan ve halen yaygınlık açısından en güçlü sivil toplum örgütüdür. Yaklaşık 155 ülkede Milli Komiteler kurulmuştur.

Milli Komite (National Committee, kısaca NC) kavramı UWC sisteminin en önemli parçasıdır. Bu sistemde her ülke, kendi Milli Komitesini oluşturur. Milli Komitelerin oluşmasında mezunlar çok önemli yer tutarlar. Milli Komiteler de mezunlar, mezunların aileleri ve gönüllüler yer almaktadır. Her ülke Milli Komite kavramını kendi ülkesinin şartlarına göre uygular, oluşturur. Herhangi bir ülkenin Mili Komitesinin kuralları ile Türk Milli Komitesinin kuralları farklılık gösterebilir.

Bütün UWC Milli Komiteleri ‘GÖNÜLLÜ’lük esasına dayanır. Milli Komitede yer alan her kişi gönüllüdür ve verilen hizmet veya vakit için herhangi bir ücret almaz.

Bu komitelerin amaçları şunlardır:

  • UWC okullarının ülkedeki tanıtımı,
  • Bağış toplama, kaynak yaratma, burs fonu oluşturma
  • UWC’lere öğrenci seçimi,
  • Öğrenci seçimi organizasyonu,
  • UWC okullarıyla koordinasyon,
  • Ailelerle iletişim,
  • Mezunların koordinasyonu ve gönüllü etkinlikler