Daha fazla içerik ↓

Manevi Destek

Manevi Destek

UWC, bütün öğrencilerin bireysel ve toplu olarak refahını, gelişimini ve desteklenmesini taahhüt eder ve  manevi desteğin (pastoral care) UWC topluluğundaki  önemini benimser. Dünyanın birçok yerinden öğrenciyi, bilinçli bir ortam, kültür ve çeşitliliği yaratmak adına bir araya getirirken, öğrencilerin evlerinden uzakta ve farklı koşullarda yerleşimi, dil kazanımı, yoğun bir akademik programla karşılaşmaları sürecinde ve yaşadıkları diğer benzeri mücadelelerde desteklemeye çalışıyoruz.

Her UWC’de öğrencinin sağlığını mutluluğunu kısacası iyi oluşunu destekleyen  gözlemleyen  ve kampüste hazır bulunan çalışanlar vardır. Bu çalışanların görevleri: yurt ebeveynliği, öğrenci danışmanlığı, arkadaşlar arası destek iletişim ağları, hemşire, okul müdürü, sağlık ve zindelik uzmanları, yurt sorumluları, psikologlar ve psikoterapistleri kapsar fakat bunlarla sınırlı değildir; ayrıca kampüs ve çevre katkılı, yerel sağlık hizmetleri de bunlara dahildir.

Öğrencilerin okul topluluğunda rollerini ve görevlerini  derinlemesine düşünmeleri önemlidir. Bu başkaları ile nasıl bir etkileşimde bulunduklarını aktif olarak düşünmeyi, saygılı ve mutlu bir topluluk kurmak için sorumluluk almayı içerir. Sonuçta UWC kampüsleri temel bir prensip üzerine kuruludur: başkalarına saygı, ve eğer bir öğrenci kampüslerimizde yatılı veya yatısız fark etmeksizin mutlu, güvenli ve güvencede ise, o zaman sınıflarımızda ve toplumda başarıya ulaşmak için doğru bir yerdedir.

Kampüste bu desteği veren bütün çalışanlar, sağlıklı bir topluluk yaratılması çalışmalarını sağlama almak adına, beraber yaşamak, öğrenmek ve çalışmak için düzenli bir şekilde bir araya getirilir. Ayrıca öğrencilere de oryantasyon sürecinde okuldaki çeşitlilik ve kültürel hassasiyet ile doğru ilişki kurmak için eğitim verilir. Okul yılı boyunca öğrenciler kampüs içinde, dışında ve ötesinde UWC’nin topluluk kavramını  ilerletmek ve geliştirmek  için düzenli olarak toplanır.

UWC ayrıca bütün okullarında bu konuda çalışan personele, öğrencilere daha faydalı olmak için profesyonel gelişim, iş birliği, destek gibi birçok alanda güncel eğitim ve olanak sağlar.