Daha fazla içerik ↓

Katkıda Bulunun

Neden Katkı, Neye Katkı ?

1960’lardan beri UWC okulları eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için bütün öğrencilerine burs sağlama çabaları içinde olmuşlardır.

UWC okullarının hiçbirisi kar amacı güden veya bu amaçla kurulmuş okullar değildir. UWC okullarının bir sahibi yada bağlı olduğu bir kuruluş yoktur.

UWC okullarına kabul edilebilmek için ailenin finansal gücü hiçbir zaman bir etken olmamış dolayısı ile sorgulanmamış ve istisnasız bütün öğrenciler 1960'lardan 1990'lara burslu eğitim hakkı elde etmişlerdir.

Bu burslar UWC okulları ve Milli Komitelerin  tamamen bağımsız güçleri ile topladıkları fonlar , gönüllü sponsorlar ve hükümetlerin ayırdıkları fonlar aracılığı ile karşılanmıştır.

1990larda başlayan ve özellikle bazı okulların yaşadıkları mali zorluklar neticesinde finansal gücü olan ailelerin UWC sistemine destek vermeleri gündeme gelmiş ve dünya çapında Milli Komitelerinde desteğini alarak uygulamaya geçilmiştir.

Bu anlayışa göre finansal yeterlilikteki ailenin UWC sistemine destek vermesi, başka bir deyişle  sponsor olarak ,finansal gücü olmayan  başka bir öğrenciye burs fonu yaratmasıdır. 

Yaşanan ekonomik sıkıntılar neticesinde günümüzde birçok UWC burssuz ,ücretli öğrenci kabul etmektedir.

 Ailenin finansal gücü öğrenci  seçiminde hiçbir zaman bir ön kriter değildir.