Daha fazla içerik ↓

Akademik Yaşam

 

“Eğitimin en önemli görevi insanlara girişimci merakını, güçlü bir kararlılığı, mantıklı bir özveriyi ve her şeyden önce merhameti kazandırmaktır.”

Kurt Hahn, UWC Hareketinin Kurucusu

UWC, her sene, 155 farklı ülkeden, 9000’in üzerinde öğrenciye eğitim veren bir  organizasyonudur. Bu öğrencilerin yaklaşık 4000’i, dünya üzerinde en çok tanınırlığa sahip olan, 16-19 yaş arası gençler için tasarlanmış,  üniversite öncesi eğitim programı, Uluslararası Bakalorya’yı (International Baccalaureate Diploma Programme -IBDP) tamamlar.

IB programı UWC’deki hayatın temelini oluştursa da, okullardaki eğitim IB programının çerçevesinin ötesine geçer. Her UWC, farklı ülkelerden, ırklar, dinler, dillerden, kültürlerden, politik düşüncelerden ve sosyoekonomik geçmişlerden gelen öğrenci ve öğretmenlere ev sahipliği yapar. Aynı zamanda UWC, öğrencilerin IB müfredatından  öğrendiklerine ek olarak kendi yorum, algı perspektiflerini katmalarına imkan verir. Böylelikle öğrenciler kendi tarihsel geçmişlerini ve bakış açılarını özgün olarak değerlendirebilirler. Bu yüzden IB müfredatı günümüzde dünyada yaşanan sorunlara değinir ve öğrencilerine eleştirel düşünme becerileri kazandırarak bu sorunların çözümüne yönelik adımlar atabilmelerine olanak sağlar.

Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate Diploma Programme -IBDP)

IB 1968’de kurulmuş bir organizasyondur. Kuruluşundan itibaren UWC’nin IB’ye katkısına güvenmiş ve yakın çalışma işbirliği içinde olmuştur. UWC’nin kültürlerarası eğitime olan kararlılığıyla sıkı bağlar içerisinde olan IB, UWC ile olan bağını her geçen gün daha da güçlendirmektedir. Birçok IB dersi UWC hocaları tarafından tasarlanmış ve müfredata eklenmiştir.

6 yıl boyunca içinde Galler’de ki UWC Atlantik Koleji’nin de bulunduğu çeşitli pilot okullarda denenen IB programı 1975 yılında resmi olarak tanınmıştır. Son 20 yıl içerisinde lise programının yanı sıra ilk ve ortaokul için olan programlarla beraber mesleki eğitime yönelen IB programları da geliştirilmiştir. Tüm IB programları, öğrencilerini sosyal hayatta aktif ve duyarlı olmaya, öğrenme becerilerini hayat boyu beraberlerinde taşımaya ve çevrelerindeki olaylara anlayışlı bir şekilde yaklaşmaya iletecek şekilde hazırlamayı hedefler.

IB, uluslararası eğitimde en iyi kalitedeki programları sunmasıyla tanınmaktadır. Özellikle IBDP’ nin ulaştığı altın standartlar nedeniyle  popülerliği son yıllarda oldukça yükselmiştir. Bugün dünya genelinde yaklaşık 5000 okulda 1.3 milyon öğrenci bu programlarla eğitim görmektedir.

IB websitesi için lütfen tıklayınız

IBDP’de hangi dersler alınabilir?

IB diploma öğrencileri aşağıda verilen 6 alandan dersler alabilir:

  1. Dil ve Edebiyat
  2. Yabancı Dil
  3. Sosyal Bilimler
  4. Fen Bilimleri
  5. Matematik
  6. Sanat (sanat alanında ders almak istemeyen öğrenciler bunu yerine ikincil bir dil,sosyal bilmler veya fen bilimleri dersi alabilir.)

Öğrenciler 3 dersi standart, daha ayrıntılı bir şekilde öğrenip becerilerini geliştirmek istedikleri alanlarda seçtikleri 3 dersi ise ileri seviyede alırlar. Okullarda verilen dersler UWC’lerin bulundukları bölge ve odaklandıkları alanlara göre değişebilir.

6 adet dersin yanı sıra, öğrenciler IB programının yapıtaşlarından olan 3 farklı alanda da çalışmak zorundadırlar. Bunlar aşağıdaki gibidir:

1.Uzun Tez (Extended Essay): Öğrenciler ilgileri doğrultusunda kendi seçtikleri bir alanda bir konuyu araştırarak, üniversite düzeyi beceriler gösteren bir tez hazırlarlar. Bu tez genellikle öğrencinin aldığı 6 dersten biriyle ilgilidir ve 4000 kelimeden uzun olamaz. Öğrenciler bu tezi hazırlarken okulun atadığı bir danışmandan yardım alırlar.

2. Bilgi Teorisi (Theory of Knowledge): Bu ders, öğrencileri edindikleri bilgilerin doğasını ve bildiklerini nasıl öğrendiklerini sorgulamaya teşvik eder (Bildiğimizi düşündüğümüzü nasıl biliyoruz). Bir adet sunum ve 1600 kelimelik bir kompozisyon sonucunda notlandırılır.

3. Yaratıcılık, Hareket, Sosyal Sorumluluk (Creativity, Action, Service): Öğrencilerde sorumluluk alma, sosyal ve fiziksel becerileri geliştirme, empati kurarak öğrenme gibi yönlerin geliştirilmesine odaklanan CAS programı IB’nin yapıtaşlarından biridir. Bu sayede öğrenciler birbirinden farklı faaliyetlerde bulunur ve etraflarındaki topluluklarla iletişim kurarlar.

Bu üç farklı alanın birleşmesi ile öğrenciler edindikleri bilginin gerçekliği ve doğruluğunu sorgulamayı öğrenir, iletişim becerilerini geliştirir ve kendi görüşlerini geliştirmeyi öğrenerek üniversite hayatına etkili bir şekilde hazırlanmış olur. Buna ek olarak  öğrenciler kendi kültür ve benliklerini akademik hayatlarının bir parçası haline getirebilir; kendilerinin ve çevrelerinin daha bilincinde bireyler haline gelirler.

Lise öncesi

Bazı UWC okulları yaş aralığı 18 aylıktan 15 yıla kadar değişen daha küçük öğrencileri de kabul ederler. Bu yaş grubuna farklı müfredatlarla eğitim veren UWC Maastricht Hollanda, UWC South East Asia Singapur, UWC Thailand Tayland ve Waterford Kamhlaba UWC of Southern Africa, Güney Afrika bu okullar arasındadır.

IBDP öğrencilerinde olduğu gibi; anasınıfı, ilk ve ortaokul öğrencilerini de en iyi şekilde sosyal sorumluluk,  sanat ve grup projeleri içeren bütüncül bir yaklaşımla eğitebileceğimizi düşünüyoruz. Bu bağlamda daha genç öğrencilerimizin de IBDP diploma öğrencilerimiz gibi kendilerini UWC değerleri çevresinde her alanda geliştirebilmek için aynı kapasiteye sahip olduğunu biliyoruz ve müfredatın da yönlendirmesi ile bu genç insanlara da soru soran, araştıran, yaratıcı, katılımcıl ve birçok sosyal, duygusal beceriler kazandırıyoruz.

UWC Maastricht, uluslararası ilk ve ortaokul programını sunar (International Primary Curriculum and the International Baccalaureate Middle Years Programme -MYP). Buna ek olarak anasınıfı öğrencilerine yönelik geliştirilmiş programlar da uygulanır.

UWC South East Asia, 4’ten 15’e değişen yaşlarda öğrenciler kabul eder.4*14 yaş arası kavram bazlı eğitim programı K12 uygulanmaktadır. Ortaokul’un son seneseinde  öğrenciler iki yıllık IGCSE programına giriş yaparlar.

Waterford Kamhlaba UWC of Southern Africa, Güney Afrika’nın, IBDP dahil 3 adet eğitim programı vardır. Okul, 11-16 yaş grubuna ,kendi müfredatını ve IGCSE müfredatını uygular..

UWC Thailand, 3-12 yaş arası öğrencilere ilkokul IB programı (IB Primary Years Programme -PYP), 11-15 yaş arası öğrencilere de ortaokul IB programı sunar (IB Middle Years Programme- MYP). Aynı zamanda okul, anaokulu programı dahilinde 18 aylıktan 3 yaşına kadar olan öğrencileri kabul eder.