Daha fazla içerik ↓

Shelby Davis

31 March 2017

UWC ‘Koruyucusu’ (‘Patron’)

Shelby Davis, ailesinin UWC hareketiyle ilişkisinin 1998 yılına dayandığı, UWC’nin en büyük destekçilerinden biridir. Son derece başarılı bir yatırım ve fon yönetimi kariyeri olan Davis, kendi kişisel ve finansal enerjilerini eğitim odaklı hayır işlerine ayırmıştır.

1990’ların sonlarından beri, Shelby Davis 50 Amerikalı’nın UWC okullarına gidebilmesi için gereken maddi imkanı sağlamaktadır. Bu 50 gençten 25’i UWC-ABD’ye gitmekte, geri kalanlara da diğer UWClerde kontenjan açılmaktadır. 2000 yılında Davis, UWC hareketine olan katılımlarını artırarak Davis-UWC Burs Programı’nı başlatmış, ve bugüne kadar 90 Amerikan üniversitesine yazılmış olan 7500’ün üzerinde UWC öğrencisine ihtiyaca dayalı burs sağlamıştır. Shelby Davis, bir çok şekilde UWC hareketini desteklemeye devam etmektedir ve 2015 Ağustos’unda, UWC International’a bir ‘eşleme’ (matching) ‘meydanokuması’ (challenge) önermiştir. UWC cemiyetine doğrudan yapılan bu ‘meydanokuma’da, UWC mezunları, aileleri ve diğer bireysel destekçilerden, 15 UWC okulu için toplanan bağışlar, okul başı 1 milyon ABD Doları’na kadar ‘eşlenecek’tir (yani toplanan bağışa eş miktar ek olarak Davis’de okula bağış yapacak). UWC-ETKİSİ (UWC-IMPACT) olarak adlandırılan bu ‘meydanokuma’, UWC’nin öğrencilere maddi imkana bakmaksızın, başarıya dayalı olarak okullarda kontenjan açabilmesinin devam etmesini sağlayacaktır.