Daha fazla içerik ↓

UWC Sınavı ve Gerekli Belgeler

2019-2021 Başvuru Dönemimiz sona ermiştir.

Kişilik haklarının korunması kapsamında sınav sonuçları ve UWC'lere aday göstereceğimiz öğrencilerin isim listeleri web sitemizde ilan edilmeyecek, yer teklif edemeyeceğimiz öğrencilere ayrıca bir bilgilendirme yapılmayacaktır. Teklif sunulan öğrencilere 20 Mart 2019 tarihine kadar UWC Türk Milli Komitesi tarafından telefon  ve/veya e-mail yoluyla direk olarak ulaşılacaktır.

UWC Sınavı Hakkında Bilgiler:

UWC'ye giriş sınavı Sözlü  ve Yazılı  Sınav şeklinde yapılmaktadır.

Sadece Yazılı sınavı geçen öğrenciler Sözlü Sınava davet edilecektir.

Yazılı Sınav

Sınav 10. ve 11 .sınıflara aynı yapılacaktır ama öğrencilerin bilgi birikimlerine ve  aynı zamanda UWC ye kabul edildikleri takdirde karşılaşacakları akademik standartlara uygun sorular sorulacaktır.

Sınav, 10. sınıf ve 11 . sınıflar için Türkçe –Matematik –İngilizce-Genel Kültür,  çoktan seçmeli test  şeklinde olacaktır.

Sınav dili Türkçedir. (Matematik- Genel Kültür- Türkçe testleri için)

Genel Kültür soruları öğrencilerin Türkiye tarihi , dünya tarihi , güncel ve önemli  konular hakkındaki bilgisini ölçme amaçlı yapılmaktadır. Bu  sınav ile ilgili hazırlanılabilecek herhangi bir test kitabı, başvuru kitabı yoktur. Tamamen öğrencinin şimdiye kadar ki hayatında, öğrendiklerine odaklanan genel kültür birikimini ölçmeyi hedeflemektedir.

Sınav süresi 90 dakikadır.

Sınav saat 9:00 da başlar ve geç kalan öğrenciler diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmamak için sınava alınmaz.

Sınav tarihi  16 Şubat 2019 Cumartesi günüdür.

Sınav İstanbul'da yapılacaktır.

Sınav merkezi İstanbul Ulus  MEF Okullarıdır.

İstanbul  Ulus MEF Okulları adres bilgisi için lütfen tıklayınız.

Sınav yeri olarak seçilen okullar bize sadece sınav yeri için ev sahipliği yapmaktadır. Derneğimiz ve Seçim Komitesi ile  hiçbir ilişkisi yoktur. Sınav ile ilgili sorularınız için lütfen bu okullara BAŞVURMAYINIZ.

Sorularınız için info@tr.uwc.org adresinden yardımcı olmaktayız.

Sınav sonuçları hemen açıklanacaktır.

Bu sınav sonucuna göre en yüksek notu alan en fazla 70 kişi saat 13:00 de başlayacak olan toplu grup oyununa davet edilecektir.

Yazılı sınavı geçemeyen öğrenciler bu aşmada UWC ye katılma haklarını kaybetmiş sayılacaklardır ve sınav yerinden ayrılmaları beklenmektedir.

Türk Milli Komitesinin 2017 yılında aldığı karar uyarınca aynı okuldan yapılan birden fazla başvurularda adayların hepsi sınavı geçseler dahi, aynı okuldan en yüksek notu alan en fazla 5 öğrenci sözlü sınava davet edilecektir.

Örnek : X lisesinden UWC’ye 15 farklı öğrenci başvurmuş ve 15’ide ilk 70 öğrenci arasına girmişse, bu öğrencilerden sadece en yüksek notu alan ilk 5 öğrenci mülakata davet edilecektir.

Bu kararın sebebi UWC’nin temel ilkesi olan çeşitliliğe verilen önemdir.

 

Sözlü Sınav

Sözlü Sınav 16-17 Şubat 2019 tarihinde  yapılacaktır. 

Yazılı Sınavı geçip Sözlü Sınava davet edilen öğrencilerden İstanbul dışında ikamet eden öğrencilerin sözlü sınavları yazılının da oluğu, uzaklık gözönünde bulundrularak ilk gün,

İstanbul ve çevre illerde ikamet eden öğrencilerin sözlü sınavı herhangi bir özel durum belirtilmediği takdirde 17 Şubat 2019 Pazar  günü yapılacaktır. 

Belirlenen tarih ve zamanda sınav yerinde olmayan öğrencileri haklarını kaybedeceklerdir.

 Sözlü Sınavı 2 aşamada gerçekleşecektir.

1. Aşama

Toplu grup oyunu

Sınavı geçip sözlü sınava katılmaya hak kazanan bütün adaylar toplu grup oyununa katılacaklardır.

Oyun, sınav sonuçları açıklandıktan sonra aynı gün yapılmaktadır.

Bu çalışmada aday öğrencilere toplu halde bir durum problemi sorulacak ve takım çalışması ile bu problemi çözmeleri beklenecektir.

Bu çalışma ile takım içindeki davranışları, etrafıyla etkileşimi, problem çözme yetenekleri test edilecektir.

Bahsi geçen problem akademik bir problem değil yaşamsal bir problemdir.

2. Aşama

Birebir mülakat şeklinde yapılmaktadır.

Seçim komitesi tarafından adaya, İngilizce ve/veya Türkçe sorular sorulacaktır. Bu sorular adayın ders bilgisini ölçmek amaçlı olmayıp tamamen adayı tanımaya ve bilgi birikimini, özgüvenini, temsil yeteneğini vs. ölçmeye yöneliktir.

Sınava Gelirken Getirilmesi Gereken Belgeler

Şeffaf poşet dosya içinde

  • A-4 kağıda  aynı sayfa üzerine basılmış aday öğrencinin Nüfus Kağıdının fotokopisi (şeffaf dosyanın ön yüzüne yerleştirilmelidir)
  •  Aday öğrencinin geçen seneki ve bu sene ilk dönem notlarını belgeleyen (tercihen İngilizce olarak hazırlanmış) okul yönetimi tarafından  resmi onaylı (kaşeli ıslak imzalı)Transkript Belgesi (bu belge öğrenciye iade edilmeyecektir)
  • Veli Kabul Formu  (Veli Kabul Formunun her sayfasının öğrenci velisi tarafından ıslak imza ile imzalanmış olması gerekmektedir.)  Veli Kabul formu için tıklayınız
  • Aday öğrenci sınav ve evraklarını teslim aşamasında Nüfus Kağıdının aslını UWC yetkilisine göstermek durumundadır.
  • Yaş kriteri tutmayan adaylar için  Yaş Kriteri Belgesi
  • 2 Kurşun kalem ve yumuşak bir silgi

Bu belgeler öncelikle başvuru formunun doldurulduğu sisteme yüklenir (www.uwcfuidreview.com) ve komitemiz tarafından sistem üstünden sınav kriterlerinin yerine getirildiğinin tespiti için incelenir.Belgelerin asılları sınava davet edilen bütün adaylar tarafından sınav yerine getirilir.Sınava  kimlik kontolü ile girilir. Sınavı geçip mülakata katılmaya hak kazanan adayların belgelerinin asılları  mülakat öncesi tekrar incelenir.Sınavı geçemeyen adaylar belgeleri ile birlikte sınav yerini terk ederler.Mülakat sonucunda UWC de okumaya hak kazanan ve önerilen kontenjanı kabul eden adayların evrakları saklanır, mülakat katılıp kazanamayan adayların  evrakları  tarafımızca imha edilir.

Veli Kabul Formu ile ilgili açıklama:

Sınava katılan bütün adaylar Veli Kabul Formunu ıslak imzalı olarak yanlarında getirmekle yükümlüdürler.

Bu belge her ne kadar sınava katılan bütün adaylardan istense de,  aslında sadece sınavı ve mülakatı geçip tarafımızdan önerilen kontenjanı kabul eden adaylar için gereklidir.

Sınavı geçemeyen adayların bütün belgelerini yanlarında götürme sorumluluğu kendileri üzerindedir.Unutulan bırakılan evraklar, özellikle Veli Kabul Formları tarafımızca imha edilecektir.

Sınavı geçip, mülakatı geçemeyen ve kontenjan teklif edilmeyen adayların Veli Kabul Formları tarafımızca imha edilecektir ve hiçbir mali yükümlülüğü yoktur.

Sınavı ve mülakatı geçip kendisine teklif edilen kontenjanı kabul eden adayların Veli Kabul Formları öğrenci UWC'de okuduğu sürece tarafımzca saklanmaktadır.Öğrenci mezun olduktan sonra tarafımızca imha edilir.

Önemli Açıklamalar

Ön eleme sınavını  geçen İstanbul dışından, uzak bölgelerden gelen adayların ilk yazılı haftası, her iki günde de İstanbul'da olmaları beklenmektedir.

Ön eleme sınavını geçen İstanbul ve çevre illerden, gelen adayların ilk yazılı haftası ve ikinci sözlü haftası  her iki günde de İstanbul'da olmaları beklenmektedir.

Belirtilen  tarih ve zamanda sınav yerinde olmayan adaylar sınava katılmamış sayılacaklardır.

Aday öğrencilerin İstanbul’da ki sınav yerine  geliş-dönüş ve diğer her türlü masrafları kendilerine aittir.

UWC Sınavı bir kez yapılacağı için, herhangi bir mazeret sebebi ile sınav tekrarı veya başka bir tarih isteği kabul edilemez.

Sınav sonucunda bütün açık kontenjanlara 1 asil ve 1 yedek aday seçilecektir.

Seçilen adaylara sınav sonucunun açıklandığı tarihte  e-posta yolu ile de bildirim yapılacaktır.

UWC ye gitmeye hak kazan asil adaylar, bildirimin yapıldığı  tarihten itibaren  5 gün içerisinde ayrılan kontenjanı kabul etmedikleri takdirde, açık kalan kontenjan yedek adaya teklif edilecektir.

UWC Sınavı - UWC Sistemi ve diğer sorularınız için lütfen sitemizin Başvuru başlığı altında yer alan Sıkça Sorulan Sorular–  bölümünü ziyaret ediniz.

Seçim Komitesinde UWCIO (UWC Uluslararası Londra Ofisi ) yetkilileri, Milli Eğitim Bakanlığının yetkili uzmanları ve UWC Türkiye Derneğinde görevli eski mezunlar yer alabilir. Seçim komitesinde aynı zamanda UWC’ler ile uzun yıllardır ilişkide olan kendi alanlarında deneyimli profesyoneller de yer alabilir.

Seçim Komitesinin seçtiği adaylar, adayları yerleştirdiği kontenjan ve/veya burslar sorgulanamaz. Adaylar sınava katılmak sureti ile işbu kuralları ve seçim komitesinin verdiği her türlü kararı kabul ettiklerini beyan etmiş olurlar.

Başka ülkelerin dolduramadıkları yada kabul etmedikleri kontenjan ve/veya burslar açıklanan başvuru dönemimden sonra, seçim esnasında yada seçim yapılıp adaylar daha önce açıklanan kontenjan ve/veya burslara yerleştirildikten sonra ortaya çıkabilir. Bu durumda yeni ortaya çıkan kontenjan ve/ veya burs için Web sitesinden duyuru yapılmaz.

Eğer  bu durum başvuru dönemi bittikten sonra veya seçim esnasında meydana gelmişse, başvuruda bulunup seçime katılmaya hak kazanan ve seçime çağrılan adaylara, seçim günü sözlü olarak bildirilir ve  başvuru formunda yer alan tercih sıralamaları adayın isteği doğrultusunda değiştirilebilir.

Eğer bu durum, seçim  yapılıp adaylar daha önce açıklanan kontenjan ve/veya burslara yerleştirildikten sonra ortaya çıkmışsa, yeni ortaya çıkan kontenjan ve/ veya burs için Web sitesinden duyuru yapılmaz ve tekrar seçim yapılmaz. Bu durumda, seçime katılmış, başarılı olmuş ama kontenjan veya burs eksikliğinden dolayı gitmeye hak kazanamamış öğrenci ile iletişime geçilir ve  öğrenciye yeni çıkan kontenjan ve/veya burs teklif edilir.

Bu durum sık karşılaştığımız bir durum olmamakla beraber ülkemizin temsili ve öğrencilerimizin geleceği açısından bir fırsat teşkil etmektedir. Bu nedenle, Seçim Komitesince, değerlendirilmesine yönelik karar alınmıştır.

Seçim Komitesi seçim şeklinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

UWC Türkiye Milli Komitesi Başvuru Şekli-  Sınav - Mülakat düzenlemelerinde değişikliğe gitme hakkına sahiptir.